Gemstone beads (Precious & Semi precious stone)Apatite
Urutan
GB-APA11RA020
Apatite round 2mm /37-38cm

Rp 192,000
GB-APA11RA040
Apatite round 4mm /19cm

Rp 237,000
GB-APA11RA060
Apatite round 6mm /10cm

Rp 193,500
GB-APA11RC020
Apatite round cut 2mm /38cm

Rp 297,000
GB-APA11RC030
Apatite round cut 3mm /38cm

Rp 234,000
GB-APA11RC040
Apatite round cut 4mm /38cm

Rp 234,000
GB-APA12BA041
Apatite button 3.5-4mm / 19cm

Rp 222,000
GB-APA12BC031
Apatite button cut 2.8-3.3mm / 19cm

Rp 357,000
GB-APA12BC041
Apatite button cut Gradation 3.5-4mm / 19cm

Rp 487,500
GB-APA12BC061
Apatite button cut 6mm / 10cm

Rp 240,000
GB-APA12BC062
African Apatite button cut Gradation 3-5.5m / 43cm

Rp 870,000
GB-APA12FC091
Apatite Flat Briolette 6.5x6.5mm - 8x8mm (dark color) / 5pc

Rp 192,000
GB-APA12FC092
Apatite Flat Briolette 7x7mm - 7.5x7.5mm (light color) / 5pc

Rp 237,000
GB-APA12OA561
Apatite oval 5x6mm /18cm

Rp 222,000
GB-APA13MT101
Apatite marquise cut 10x5mm / 6 pcs

Rp 159,000
GB-APA13MT150
Apatite marquise cut / 1String

Rp 1,080,000
GB-APA13ZA001
Apatite chips /40cm

Rp 57,000
GB-APA13ZB061
Apatite Tumble stone / 20cm

Rp 273,000
GB-APA13ZB083
Apatite Tumble stone 6x6-9x6mm / 20cm

Rp 193,500
GB-APA13ZC080
Apatite Tumble cut 6x4mm - 14x8mm / 14carat (3-5pc)

Rp 237,000
GB-APA31RA060
Dark blue Apatite round 6mm / 20cm

Rp 133,500
GB-APA31RA080
Dark blue Apatite round 7.5-8mm / 10cm (12pc)

Rp 129,000
GB-APA31RA100
Dark blue Apatite round 10mm / 10cm (10pc)

Rp 132,000
GB-APA31RA140
Blue Apatite round 14mm / 1pc

Rp 192,000
GB-APA39CC000
Apatite Cabochon Oval /1pc

Rp 120,000
GB-APA52DT060
Green Apetite Drop Cut / 5pc

Rp 50,000
GB-APA52FC060
Green Apetite Flat Briolette cut 6x6mm - 7x7mm /5pc

Rp 180,000
GB-APA53ZB060
Green Apatite Tumble stone 6x8-8x10mm / 10cm

Rp 183,000
GB-APA53ZCB00
Green Apatite Tumble cut #B-type /12pc

Rp 133,500